Nieuws
Publicatiedatum: 26 november 2020
Transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding gemaximeerd

De compensatie van transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag door bedrijfsbeëindiging wegens pensionering, ziekte, gebreken of overlijden van de werkgever wordt per 1 januari 2021 gemaximeerd tot het bedrag aan wettelijke transitievergoeding. Als de werkgever een hogere vergoeding betaalt, wordt het meerdere bedrag niet gecompenseerd. Dat staat in de Verzamelwet SZW, die is aangenomen door de Eerste Kamer.