Nieuws
Publicatiedatum: 27 februari 2020

Corona: vinger aan de pols

Een werkgever is verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor alle werknemers. Daarvoor moet er ook regelmatig een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar de arbeidsomstandigheden worden gemaakt. Maar nu het coronavirus rondwaart, is er geen tijd meer voor dit soort tijdrovende zaken, alleen voor acute maatregelen. Kijk als HR-professional daarom geregeld op de websites van de RIVM hoe het met de verspreiding van het virus staat en wat u kunt doen. En kijk op de website van uw arbodienst naar specifieke maatregelen die u als werkgever kunt nemen.

Maatregelen

Probeer paniek te voorkomen en schat continu in of de risico’s op de werkvloer groter worden of niet. Is er straks echt een corona-uitbraak bij u in de buurt, kijk dan nu al naar de verschillende opties en bereid u zo veel mogelijk voor. Wat kunt u als HR-professional bijvoorbeeld doen?

  • Vraag uw werknemers met koortsverschijnselen als hoesten of verhoging uit voorzorg thuis te blijven en zich te melden bij de huisarts.
  • Kijk of het mogelijk is om medewerkers die in een uitbraakgebied wonen tijdig thuis te laten werken.
  • Vraag medewerkers op de werkvloer voldoende afstand van elkaar te bewaren en fysiek contact te mijden, zoals het feliciteren bij verjaardagen en jubilea
  • Laat iedereen opletten met koffie- en theebekers die vaker worden gebruikt. Was ze tussentijds af in heet water of gebruik tijdelijk wegwerpbekers.
  • Voorkom groepsbijeenkomsten op het werk zoveel mogelijk. Probeer eens te vergaderen via Facetime, Skype of Whatsapp.
  • Ontvang gasten en zakelijke afspraken in een aparte vergaderruimte, houd ruim afstand en vermijd daar ook fysiek contact als handenschudden.

Mondkapjes en zeep

Het uitreiken van persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes lijkt meer voorbehouden aan sectoren als de zorg, waar men in direct contact kan komen met besmette patiënten. Goede mondkapjes, die neus en mond geheel afsluiten, zijn overigens al bijna niet meer verkrijgbaar. Inmiddels is er in veel winkels ook al bijna geen zeep en desinfecterende gel meer te koop.