Nieuws
Publicatiedatum: 26 oktober 2020
Investeren

CPB: richt Bik meer op MKB

De Baangerelateerde Investeringskorting (Bik) zal weinig effect op het aantal bedrijfsinvesteringen. Alleen als de Bik zich meer zou focussen op het MKB, kan dit tot een grotere toename van het aantal investeringen leiden. Uit oogpunt van werkgelegenheid is de Bik ook minder effectief dan het verlagen van de werkgeverspremies, zeker als dat permanent is. Dat voorspelt het Centraal Planbureau, die zich heeft gebogen over de effecten van het invoeren van de Bik, in een analyse van 20 oktober 2020.

Bik

Het kabinet maakt met de Bik 4 miljard vrij voor bedrijven die willen investeren tijdens de coronacrisis. Tot 3% van de investering kan worden verrekend met de loonbelasting. Door deze constructie kunnen alle bedrijven gebruik maken van de regeling en niet alleen maar bedrijven die winst maken.