Nieuws
Publicatiedatum: 18 december 2020
Veranderingen HR 2021

En verder verandert dit ook nog in 2021

In 2021 staat u als HR-professional nog meer te wachten aan wetswijzigingen.

Verhoging minimumloon

Het minimumloon en minimumjeugdloon gaat weer iets omhoog per 1 januari 2021. Sinds 1 juli jongstleden krijgen 21-jarigen ook het volledige minimumloon. Onderstaand overzicht geeft het bruto minimumloon per maand, week en dag. De bedragen zijn exclusief 8% minimum vakantiegeld. Mogelijk verandert het minimumloon per 1 juli opnieuw. Lees hier meer over de veranderingen in het minimumloon en premies in 2021.

  Maand Week Dag
Vanaf 21 jaar € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,77
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33

Nog steeds geen handhaving DBA

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) zou met ingang van 2021 eindelijk worden gehandhaafd, maar het kabinet heeft besloten dit door te schuiven naar oktober, dus naar het volgende kabinet. De wet DBA is opgesteld om schijnzelfstandigheid van zzp’ers tegen te gaan. Met het beleid van ‘niet-handhaven’ blijft het voor opdrachtgevers mogelijk om bestaande overeenkomsten aan te houden zonder risico op naheffingen van de Belastingdienst.

Flexibele regels voor eerder pensioen

Er komen flexibeler pensioenregels aan met de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’, als de Eerste Kamer tenminste daarmee instemt op 22 december 2020. Werknemers krijgen meer keuzevrijheid bij de aanwending van hun pensioen. Bijvoorbeeld om een beperkt bedrag van het pensioen in één keer op te nemen. Of eerder te stoppen met werken dankzij een tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing). Ook komt er meer fiscale ruimte om verlof te sparen voor vervroegde uittreding.

Kleine werkgevers betalen minder voor arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 januari wordt de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) gedifferentieerd naar de grootte van een organisatie. Kleine werkgevers gaan daarmee structureel minder premie betalen. Daarbovenop krijgen ze in 2022 en 2023 een extra verlaging van de premie. De premiekorting si bedoeld als compensatie voor de loondoorbetalingsplicht bij zieke werknemers. Dat is een forse last voor een klein bedrijf met weinig werknemers. Lees hier meer over de verandering in de Aof-premie.

Oplossing voor kleine pensioenenpotjes

Er zijn nog steeds veel werknemers met kleine pensioenpotjes die niet overdraagbaar zijn. De Wet waardeoverdracht klein pensioen verbiedt pensioenuitvoerders oude potjes over te dragen als niet is geregistreerd waarom de premiebetaling ooit is gestopt. Daar komt nu een eind aan met een wetswijziging die 1 januari 2022 in zou moeten gaan. Pensioenuitvoerders kunnen vanaf dan de meeste pensioenpotjes automatisch overzetten naar de nieuwe uitvoerder. Althans, zolang het opgebouwde pensioen meer is dan € 2,01 bruto per jaar. Onder die grens vervallen de aanspraken. Voor de kleine groep zogenaamde ‘netto-pensioenen’ (aanvullende pensioenen boven het pensioenloonmaximum van € 110.111) biedt de wetswijziging geen oplossing. Waardeoverdracht blijft in zo’n geval alleen mogelijk als het ontvangende pensioenfonds zelf ook netto-pensioenregelingen uitvoert.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Het UWV compenseert vanaf 1 januari de transitievergoeding die kleine werkgevers moeten betalen aan hun werknemers wanneer ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of overlijden. Werknemers zijn zo verzekerd van hun wettelijke transitievergoeding. Voorwaarde is dat er voor ten minste één werknemer bij het UWV een ontslagvergunning is aangevraagd en toegekend. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de verzamelwet SZW, onlangs aangenomen in de Eerste Kamer. Later in 2021 volgt mogelijk nog een vergelijkbare regeling voor compensatie wanneer er sprake is van bedrijfsbeëindiging door langdurige arbeidsongeschiktheid van de eigenaar als gevolg van ziekte.