Nieuws
Publicatiedatum: 8 oktober 2020
Inspectie SZW

Extra bezoek Arbeidsinspectie na ongeval

Heeft uw organisatie nog recent een arbeidsongeval met relatief licht letsel gehad? Dan staat vermoedelijk de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) binnenkort weer op de stoep. Niet voor een nieuwe controle, maar om met u te bespreken waar en hoe het ongeval plaatsvond en te onderzoeken wat er mis ging. De verbeterpunten die voortkomen uit het onderzoek, moet de werkgever vervolgens in orde maken. Bij een goedgekeurd verbeterplan legt de inspectie geen boete op.

Herinspectie

Ook kan de inspecteur besluiten om alsnog de werkplek te inspecteren en in plaats van de werkgever een eigen onderzoek te doen. De werkgever moet dan aan de slag met de verbeterpunten die de inspecteur zelf opstelt. Als bij een herinspectie blijkt dat er niet gewerkt is aan het verbeteren van de veiligheid kan er alsnog een boete volgen.

Verplichte melding

Bij een bedrijfsongeval is de directie verplicht het ongeval te melden bij de Inspectie. Op niet tijdig melden staat een boete. Ook de ondernemingsraad kan rechtstreeks de melding doen bij de Inspectie SZW.

Achtergrond

Elk jaar worden meer werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval en daarom zet de Inspectie in op meer aanwezigheid en controle door extra bezoeken bij bedrijven waar een ongeval met licht letsel voorkwam. Uit cijfers van de Inspectie blijkt dat er in 2019 4.474 arbeidsongevallen zijn gemeld. Dit is een stijging ten opzichte van 2018, toen er nog 4.368 meldingen binnenkwamen en in 2017 nog minder. Het aantal slachtoffers met een dodelijke afloop is vorig jaar met 2 afgenomen naar 69 personen. De meeste fatale ongelukken vinden plaats in de bouw.