Nieuws
Publicatiedatum: 15 april 2020

Fors beroep op NOW-regeling

Bedrijven en instellingen maken fors gebruik van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. Dat meldde Minister Koolmees in het commissiedebat van de Tweede Kamer op 14 april. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid zijn er al meer dan 100.000 aanvragen ingediend bij het UWV. De verwachting is dat het aantal aanvragen en dus ook de kosten van deze maatregel nog verder zullen toenemen.

Flexwerkers

Het debat in de Tweede Kamer ging vooral over de positie van flexwerkers, die veelal tussen wal en schip vallen. Zij komen meestal niet in aanmerking voor de NOW-regeling omdat ze niet in loondienst zijn en krijgen dus ook geen WW-uitkering. Als zzp-er komen zij weliswaar versneld in de bijstand, maar dat is gemaximeerd op het sociaal minimum, terwijl ze vaak meer verdienen. Verschillende fracties vroegen daarom om een apart vangnet voor deze groep, maar Koolmees wilde dat niet toezeggen. Ook de Stichting van de Arbeid had de minister opgeroepen flexwerkers tijdelijke 100% te compenseren. Koolmees verwierp die suggestie. Volgens hem is het een verkeerde prikkel werkgevers voor 90% te compenseren voor de loonsom van hun werknemers en flexkrachten volledig te compenseren.