Nieuws
Publicatiedatum: 20 januari 2021
Mondkapje

Geen mondkapje: geen loon

Weigert uw werknemer een mondkapje te dragen? Dan hoeft de werkgever geen loon uit te betalen en kan hij zelfs de toegang tot de werkplek ontzeggen. Zo oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland in een rechtszaak op 14 januari 2021.

Casus

De werknemer was werkzaam bij een banketbakkerij als chauffeur. Vanwege de coronamaatregelen moesten alle personeelsleden van de bakkerij een mondkapje dragen, maar de werknemer weigerde. De werkgever zette de loonbetaling stop en heeft de werknemer op non-actief gesteld.

Rechtszaak

Een zaak bij de kantonrechter volgde. De werknemer wilde het achterstallig salaris alsnog uitbetaald krijgen en weer aan het werk. De werknemer vond dat het dragen van een mondkapje inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer, het zou gezondheidsrisico’s en hinder veroorzaken.

Zorgplicht

De werkgever beriep zich op het wettelijk instructierecht waarmee hij redelijke instructies mag geven aan de werknemer, op voorwaarde dat de instructies een legitiem doel hebben. Bovendien vond de werkgever dat het mondkapje hoorde bij de zorgplicht van de werkgever. Dat is extra belangrijk ten tijde van corona, nu de werkgever sinds 2 december 2020 conform het gewijzigde Arbobesluit verplicht is tot het nemen van coronamaatregelen.