Nieuws
Publicatiedatum: 12 oktober 2020 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Ontwikkeling

HR kan eigen loopbaanregie werknemer stimuleren

Met transparantie, scholing en meer functievrijheid kan HR de eigen regie op het werk van werknemers stimuleren voor een betere loopbaan. Meer focus op de coachende rol van managers en leidinggevenden zijn hierbij essentieel. Dat staat in het kennisdocument ‘Eigen regie’ dat de SER 1 oktober 2020 heeft gepubliceerd.

Hulpmiddelen

Het kennisdocument biedt de werknemer zelf, maar ook HR, handvatten over het stimuleren van meer eigen (loopbaan)regie. Het gaat met name om het ondersteunen van eigen initiatieven van het personeel en binnen het bedrijf en binnen elke functie ruimte creëren voor eigen loopbaanregie. Wat HR kan doen daarbij is onder meer:

  • transparantie bieden over het organisatiebeleid;
  • organiseren van workshops over de functieontwikkeling;
  • trainingen voor leidinggevenden organiseren over coaching;
  • onderzoeken en meten van werkgeluk;
  • ruimte geven aan ‘jobcrafting’ (waarmee een werknemer zijn eigen functie licht kan aanpassen, zodat de taken en werkomstandigheden beter aansluiten bij diens interesses en competenties).

Kaders

HR kan kaders zetten bij het stimuleren van eigen werkregie. Welk budget is er voor werknemersontwikkeling beschikbaar? Hoe mogen werknemers dit inzetten? Wanneer kunnen ze dit doen?