Nieuws
Publicatiedatum: 7 oktober 2020
Ondernemingsraad en HR

HR moet ondernemingsraad inschakelen bij coronamaatregelen

De coronacrisis treft organisaties hard. Als uw organisatie een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft, dan moet u als HR-professional niet vergeten de OR of PVT tijdig te betrekken bij voorgenomen besluiten, plannen en andere corona-gerelateerde regelingen. In veel gevallen is zelfs expliciet advies of instemming van de OR nodig voordat een besluit mag worden uitgevoerd.

  • Maakt uw organisatie gebruik maakt van overheidssteun zoals één of meer van de NOW-regelingen, dan moet de OR vooraf per aanvraag worden geïnformeerd.
  • De NOW 2 en NOW 3 regeling kent een inspanningsplicht voor werkgevers om werknemers te stimuleren tot scholing. Veranderingen in het scholingsbeleid heeft instemming van de OR nodig.
  • Wijzigingen bestaande afspraken rond de arbeids- en rusttijden of in de arbeidsomstandigheden (thuiswerken), heeft instemming van de OR nodig.
  • Thuiswerkplekken moeten arbo-proof zijn. OR en PVT hebben instemmingsrecht bij alle wijzigingen in regels die de veiligheid, gezondheid of het welzijn van het personeel aangaan. De door de overheid verplichte thuiswerkregel heeft geen instemming nodig, maar de uitwerking daarvan wel: een gezonde thuiswerkplek, de balans werk-privé, de thuiswerkvergoeding.
  • Extra controle voor werknemers die thuiswerken, zoals cameramonitoring of tijdschrijven, heeft instemming nodig van de OR.
  • U moet uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanpassen wanneer u nieuwe maatregelen neemt om tijdens corona kantoor of werkplaats veilig te houden. Alles met betrekking tot de RI&E is instemmingsplichtig.
  • Bij een reorganisatie heeft de OR adviesrecht over de voorgestelde wijzigingsplannen, ook als er geen arbeidsplaatsen in het geding zijn. De OR heeft ook recht een deskundige in te schakelen bij bijvoorbeeld reorganisatieplannen.

Ondernemingskamer

Het niet tijdig informeren, laten adviseren of laten instemmen betekent dat voorgenomen besluiten als hierboven staan, niet mogen worden doorgevoerd en dat de OR naar de bedrijfscommissie, kantonrechter of Ondernemingskamer kan om zijn gelijk te halen.