Nieuws
Publicatiedatum: 9 oktober 2020
Investeren

Investeren tijdens corona voordeliger

Ondernemingen die grote investeringen willen doen in bedrijfsmiddelen, maar vanwege corona daar over twijfelen, krijgen een forse tegemoetkoming van de overheid. Met de Baangrelateerde investeringskorting (Bik) kan van tot 3% de investering worden verrekend met de loonbelasting. Door deze constructie kunnen alle bedrijven gebruik maken van de regeling en niet alleen maar bedrijven die winst maken. Het kabinet heeft er 4 miljard voor over om de investeringen op peil te houden.

Regels en tijdspad

Bedrijven die een investeringsverplichting zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020 komen in aanmerking voor deze korting. De betalingsperiode voor de investering moet tussen 1 oktober 2020 en uiterlijk 31 december 2022 vallen. De laatste betaling moet vallen tussen januari 2021 en 31 december 2022. Ook moet de investering binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik zijn. Vanaf 1 september 2021 kan uw bedrijf een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.