Nieuws
Publicatiedatum: 18 maart 2020

Invorderingsrente bijna naar 0%

De invorderingsrente die de Belastingdienst normaal gesproken hanteert na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag. De fiscus onderzoekt nog wat het laagst mogelijke percentage per belastingsoort uitvoeringstechnisch haalbaar is.