Nieuws
Publicatiedatum: 1 maart 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Thuiswerken

Kabinet komt met criteria voor thuiswerk

Het kabinet heeft een nieuwe richtlijnen bij thuiswerk gepubliceerd. Hiermee wil zij thuiswerken meer afdwingen, iets dat tot nu toe vooral een eenzijdig besluit was van de werkgever. Ook moet de handreiking onduidelijkheid wegnemen over thuiswerken en de werkgever helpen bij zijn keuze of een werknemer op kantoor of thuis aan de slag kan. De richtlijn is opgesteld in samenwerking met sociale partners en gepubliceerd op 24 februari. De criteria zijn onderverdeeld in scenario’s voor werkgevers en werknemers.

Werkgevers

De handreiking geeft handige tips voor werkgevers om verschillende werkscenario’s alsnog van uit huis toepasbaar te maken. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Inwerken van een medewerker. Dat kan, met wat aanpassingen, volledig online. Belangrijk is om regelmatig in gesprek te blijven met de nieuwe werknemer. Ook kunt u een buddysysteem opzetten waarin u een ervaren werknemer koppelt aan de nieuwe kracht. Lees onze checklist Solliciteren en starten met werk op afstand, voor meer tips en adviezen.
  • Stimuleren van sociaal contact. Dat ontbreekt vaker bij thuiswerk. U kunt dit stimuleren door regelmatig online events op te zetten, zoals online borrels of pubquiz. Heeft een werknemer door thuiswerken grote mentale problemen, ga dan met elkaar in gesprek en zoek naar een passende oplossing.
  • Productiviteit op peil houden. Bekijk of er aanpassingen aan het werk mogelijk zijn om de productiviteit van de thuiswerkende medewerker op peil te houden. Let wel op: het is niet toegestaan om de productiviteit van thuiswerken op afstand minutieus te meten. Lees meer over productiviteit en thuiswerken in deze FAQ.
  • Zorgen voor een geschikte werkplek thuis. Ga in gesprek en bekijk of u kunt helpen een gezonde werkplek in te richten en voor afwisselend werk te zorgen. Als dit niet mogelijk is of niet voldoende kan, maak dan maatwerkafspraken zodat de werknemer (gedeeltelijk) op een coronaproof kantoor of locatie kan werken.

Thuiswerk en HR

Als HR-professional is het uw taak goede spelregels op te stellen over thuiswerken. Thuiswerken vereist namelijk meer dan u denkt. Niet alleen moet de thuiswerkplek arboproof zijn, de werknemer heeft wellicht ook extra faciliteiten nodig zoals een laptop of een thuiswerkvergoeding. Lees meer over thuiswerken en de rol van HR in deze checklist.