Nieuws
Publicatiedatum: 26 mei 2021
Contact

Kamerinitiatief wil werkgever buiten werktijd buiten de deur houden

De PvdA wil bij wet vastleggen dat werknemers buiten werktijd niet bereikbaar hoeven te zijn voor hun werkgever. Daarvoor heeft Gijs van Dijk een initiatief ingediend tot wijziging van de Arbowet op 20 mei bij de Tweede Kamer. Wanneer er afspraken komen over wanneer een werknemer wél, en wanneer hij niet hoeft in te gaan op WhatsAppjes en telefoontjes van de baas, hoeft een werknemer niet meer altijd ‘aan’ te staan in eigen tijd. Dat leidt tot minder burn-out en psychische klachten.

Advies Raad van State

De Raad van State is in haar advies kritisch en ziet geen noodzaak voor de wetswijziging. Binnen de Arbowet zijn al afspraken gemaakt voor werkgevers om burn-outklachten en andere PSA-aandoeningen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarbij komt dat de Arbeidstijdenwet ook veel regels kent over de minimale rust die een werknemer hoort te krijgen tussen bepaalde werkperiodes. Tot slot suggereert de kop van het voorstel dat onbereikbaarheid voor werknemers een soort grondrecht zou zijn, terwijl dit niet zo is en met dit voorstel ook niet zo wordt, aldus de RvS.

Geen garantie

De oorspronkelijke naam van het initiatiefvoorstel was ‘onbereikbaarheid buiten werktijd’. Dat is na kritiek van onder meer de Raad van State al veranderd in ‘het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemer over bereikbaarheid buiten werktijd’. Want de eerste naam impliceerde dat werknemers er recht op onbereikbaarheid mee konden claimen. En dat kan niet in alle gevallen.