Nieuws
Publicatiedatum: 5 oktober 2020
Berekeningen premie

Kleine werkgevers betalen straks minder Aof-premie

betalen voor het arbeidsongeschiktheidsfonds. Dat staat in een voorstel, dat op 2 september 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden. De premie wordt vanaf dan bepaald naar omvang van de organisatie. Kleine werkgevers betalen daardoor maximaal 2% minder premie. Het gedifferentieerde premie wordt per algemene maatregel van bestuur vastgelegd.

Groot of klein

Hoe de verdeling tussen kleine en grote werkgevers wordt gemaakt, is nog niet bekend. In het voorstel voor de wetswijziging staat nu nog dat ‘bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld welke werkgevers worden aangemerkt als kleine werkgevers.’ Hier komen nog aanvullende criteria voor.