Nieuws
Publicatiedatum: 2 november 2020
Corona App

Kleine werkgevers ontmoedigen gebruik corona-app

Vakbond CNV en branchevereniging Ondernemend Nederland (ONL) hebben tientallen meldingen gekregen over werkgevers die het personeel ontraden of zelfs verbieden om de corona-app te gebruiken. Werkgevers zijn bang dat zij werknemers bij iedere melding tien quarantainedagen kwijt zijn en de verzuim- en vervangkosten enorm oplopen. Volgens arbeidsjurist Pascal Besselink is het ontraden of verbieden niet toegestaan, aldus Trouw op 2 november 2020.

Kleine werkgevers

‘Dit speelt vooral bij kleine ondernemers tot tien personeelsleden die niet vanuit huis kunnen werken’, aldus Hans Biesheuvel van branchevereniging Ondernemend Nederland (ONL). Het zou hier met name gaan om schilders, schoonmakers en vrachtwagenchauffeurs. CNV krijgt vooral in de retail sector het ontmoedigen van de app.

Niet verplichten, niet verbieden

Het is volgens de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19 werkgevers (of anderen) verboden het gebruik van de app te verplichten. Omgekeerd geldt ook dat een werkgever het gebruik van de app ook niet collectief mag verbieden. Allereerst omdat de werkgever het kortetermijnbelang van de organisatie laat prevaleren boven het gezondheidsbelang van de werknemer. Maar ook omdat er sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen werkgever en individuele werknemer. Volgens de in Trouw aangehaalde arbeidsjurist Besselink zal een werknemer een verzoek tot niet-installeren van de werkgever als verplichtend, en niet als vrijwillige keuze ervaren.