Nieuws
Publicatiedatum: 19 januari 2021
Online

Let op quotum arbeidsbeperkten in eigen organisatie

Sinds 1 januari kunnen werknemers zichzelf uitschrijven uit het doelgroepenregister van het UWV. Het UWV moet deze uitschrijving nog wel goedkeuren. Gaat het toevallig om een werknemer van u, dan loopt uw organisatie het risico dat uw quotum ongemerkt ‘leegloopt’. Aan u de taak het quotum weer op peil te houden door nieuwe werknemers met arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daar staan overigens ook financiële voordelen tegenover, zie onze checklist.

Banenafspraak

Werkgevers met ongeveer 25 fulltime werknemers of meer (40.575 uitbetaalde uren) moeten een bepaald percentage werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of inlenen. Dat is de quotumregeling uit de Banenafspraak. Elk jaar checkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of voldoende organisaties hun quotum halen. Als stok achter de deur is er nog de quotumheffing, maar die is uitgesteld tot 2022.