Nieuws
Publicatiedatum: 30 november 2020 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Loonkloof

Loonkloof tussen mannen en vrouwen niet kleiner

Voor het eerst sinds 2008 is het loonverschil tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven niet gedaald. Bij de overheid is het loonverschil wel afgenomen met 1% tussen 2016 en 2018. Dat concludeert het CBS in de tweejaarlijkse monitor Loonverschillen mannen en vrouwen.

Loonkloof

Werkende vrouwen hebben nog altijd te maken met een hardnekkige loonkloof. Sinds 2008 brengt het CBS iedere twee jaar de Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen uit met de huidige stand van zaken over de loonkloof in Nederland. Sinds de start van de metingen was er telkens een afname te zien in het verschil tussen de beloning van mannen en vrouwen. Nu lijkt die afname dus te stokken. Gemiddeld genomen verdienen mannen in het bedrijfsleven 7% meer dan vrouwen. Bij de overheid is het verschil gemiddeld 4%. Variabelen zoals leeftijd, opleidingsniveau en werkervaring zijn in het onderzoek meegenomen en voor de uitkomsten gelijk gemaakt.

Geen verschil bij jonge werknemers

Opvallend is dat bij de overheid vrouwen onder de 30 jaar iets meer verdienen dan mannen onder de 30. Ook binnen het bedrijfsleven is het beloningsverschil onder de 30 jaar heel klein. Dat komt grotendeels doordat er gemiddeld meer jonge hoogopgeleide vrouwen zijn dan mannen. Naar mate de leeftijd toeneemt, neemt ook de beloningskloof tussen mannen en vrouwen verder toe.

HR-trendonderzoek

Ook Performa’s HR-trendonderzoek laat zien dat de loonkloof binnen het HR-werkveld ook nog lang niet beslecht is. Binnen functies als HR-directeur, HR-manager en HR Business Partner verdienen vrouwen gemiddeld 18% minder dan hun mannelijke collega’s.