Nieuws
Publicatiedatum: 5 maart 2020

Meer arbeidsongevallen: inspectie gaat strenger toezien

De Inspectie SZW gaat de komende maanden extra controleren op de risico’s van arbeidsongevallen. De inspectie begint met controles in distributiecentra. Daar komen steeds vaker heftige ongevallen voor door nalatigheid en het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies. Net als in kleine bedrijven met minder dan tien werknemers. Daar ontbreekt het vaak aan een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor deze categorie gaat de inspectie niet alleen meer voorlichting geven, er komen ook boetes als er geen of geen goede RI&E is.

Bijna 70 doden

Afgelopen jaar kwamen 69 werknemers om door een ongeval op de werkvloer. Verreweg de meeste fatale ongelukken vonden plaats in de bouw, industrie, transport en de landbouw. Het aantal ongelukken nam licht toe van 4.368 ongevallen in 2018 tot 4.474 in 2019. De stijging komt vooral op het conto van jonge werknemers onder de 25 en 55-plussers. Zij maken de meeste kans op een arbeidsongeval. Ook relatief veel uitzendkrachten zijn de dupe van een arbeidsongeval.