Nieuws
Publicatiedatum: 22 januari 2021
Overheidssteun

Meer specifieke doelgroepsteun in 2021

De grote steunregelingen als NOW en TVL verzachten het omzetverlies vanwege corona voor de meeste bedrijven. Maar er zijn ook specifieke sectoren die extra steun ontvangen omdat ze extra zwaar zijn getroffen. Verder komen er regelingen voor bedrijven die in de eerste helft 2020 zijn gestart en geen referentieomzet in 2019 hebben. Tot slot onderzoekt het kabinet ook een regeling voor ondernemers met minder dan € 3.000 vaste lasten, de huidige ondergrens voor de TVL. Dat staat in de Kamerbrief over de uitbreiding van het steunpakket van 21 januari.

Starters TVL eerste helft 2020

Er komt een tegemoetkoming voor bedrijven die in de eerste helft van 2020 zijn gestart. Zij vielen buiten de regelingen, omdat ze hun omzetverlies niet ten opzichte van 2019 konden aangeven (toen ze nog niet bestonden). De referentieperiode wordt het derde kwartaal van 2020. Starters tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking. Dit acht het kabinet verdedigbaar, aangezien een veel van deze starters in eerdere TVL-rondes heel beperkt of helemaal geen subsidie hebben ontvangen door de referentiesystematiek.

Starters overbruggingskrediet

Ondernemers die in de eerste helft van 2020 zijn gestart konden eerst geen gebruik maken van coronaoverbruggingskredieten. Zij kunnen nu wel via de overheid geld lenen tegen soepele leenvoorwaarden (1,75% rente voor 4 tot 6 jaar) tot een maximumbedrag van € 35.000.

Verlaging TVL drempel

Het kabinet onderzoekt nog een verlaging van de drempel in de vaste lasten. Ondernemers met minder dan € 3.000 aan vaste lasten, kwamen tot nu toe niet in aanmerking voor TVL. Een drempelverlaging werkt echter door op andere elementen uit de TVL. En dat kan betekenen dat er ook een groep ondernemers juist op achteruit gaat, terwijl dat niet de bedoeling is.

TVL-toeslag detailhandel

De vergoeding voor de voorraad voor de gesloten detailhandel wordt in het eerste kwartaal van 2021 verruimd tot maximaal 21%. Het gaat om een toeslag op het fictieve vaste lastenpercentage in deze branche van 5,6% van de omzet en ademt dus mee met het percentage omzetverlies. De opslag (van maximaal € 200.000) wordt automatisch overgemaakt met de TVL.

Evenementensector

Er komt een garantieregeling voor evenementenorganisaties. Het kabinet trekt hier 300 miljoen euro extra voor uit. Het fonds is bedoeld voor muziekfestivals, zakenbeurzen of sportwedstrijden die na 1 juli worden georganiseerd en minimaal 3.000 bezoekers trekken. De regeling wordt nog verder uitgewerkt en op een later moment toegelicht. Vanaf februari wordt er geëxperimenteerd met het organiseren van evenementen.