Nieuws
Publicatiedatum: 16 november 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Bouw

Minder bedrijfsongevallen door thuiswerken

In 2020 kwamen er 54 werknemers om door een ongeval op de werkvloer. Dit zijn er 15 minder dan vorig jaar. Voornaamste reden voor de daling van het aantal dodelijke ongevallen is corona, waardoor veel medewerkers thuiswerken of noodgedwongen thuiszitten. Dat blijkt uit de monitor Arbeidsongevallen 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Machinegebruik

Verreweg de meeste ongevallen gebeuren bij het (verkeerd) gebruik van machines op de werkvloer. Daarna komt aangedreven handgereedschap en heftrucks als meest voorkomend bij een ongeval. Uit het onderzoek van het ministerie komt naar voren dat 39% van de organisaties die met machines werkt geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft. 10% van de organisaties die met machines werkt en wel een RI&E heeft, heeft het gebruik van de machines hier niet in opgenomen.

RI&E

Iedere werkgever moet een RI&E hebben voor de organisatie. Daarin staan alle risico’s beschreven en gewogen op veiligheid, fysieke en psychosociale belasting voor de werknemers. In het bijbehorende Plan van Aanpak staat op welke wijze deze risico’s kunnen worden beperkt of voorkomen. Lees in deze checklist alles wat u als HR-professional moet weten over de RI&E.