Nieuws
Publicatiedatum: 25 maart 2020

MKB-verzuimverzekering voorkomt risico op loonsanctie

Sinds 1 januari kunnen MKB-ondernemers op vrijwillige basis een speciale verzuimverzekering afsluiten. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze verzekering in het leven geroepen om vooral kleinere werkgevers te ondersteunen. De verzekering dekt niet alleen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte, maar helpt werkgevers ook bij de complexe re-integratieverplichtingen. Het grote verschil met andere verzuimverzekeringen is dat er geen risico meer is op een zogenaamde loonsanctie van het UWV. Dat is een extra, derde jaar loondoorbetaling die het UWV een werkgever kan opleggen als hij niet aan de complexe Poortwachterverplichtingen voldoet.

Premiekorting

Daarnaast krijgen werkgevers met ingang van 2021 ook een korting op de premieheffing bij loondoorbetaling bij ziekte, Werkgevers krijgen deze korting ongeacht of zij een MKB Verzuim-ontzorgverzekering hebben.