Nieuws
Publicatiedatum: 29 juni 2020

NOW 2 loket 6 juli open

De NOW 2 regeling is vanaf volgende week op 6 juli aan te vragen bij het UWV. De NOW 2 geeft organisaties een tegemoetkoming tot 90% van in de loonkosten van het personeel voor vier maanden en met een hogere opslag. De boete op bedrijfseconomisch ontslag is verlaagd. Maar er zijn ook extra eisen: er mag geen bonus betaald worden aan de directie over 2020, er mag geen dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. En er komt een inspanningsverplichting tot om- en bijscholing van de medewerkers.

Subsidieperiode

De NOW 2 tegemoetkoming geldt voor vier in plaats van drie maanden zoals bij NOW 1. De toeslag op het brutoloon bedraagt 40% in plaats van 30%. Indien uw organisatie gebruik heeft gemaakt van de NOW 1 regeling moet de NOW 2 regeling hier op aansluiten. NOW 1 was aan te vragen voor maart/april/mei, april/mei/juni of mei/juni/juli. NOW 2 loopt dus aansluitend van juni tot en met september, juli tot en met oktober of augustus tot en met november.

Loonsom

Het UWV ziet de loonsom van maart 2020 als grondslag. Dit is de meest recente maand waarover fiscus en UWV over de juiste loongegevens beschikken. Als de loonsom van maart 2020 niet bekend is bij UWV, geldt de loonsom van november 2019. De verhoging van de loonkosten door vakantiegeld, pensioenpremie en andere lasten gaat van 30% in de NOW 1 periode naar 40% in de NOW 2 periode.

Verbod of bonus en dividend

Aanvragers van NOW 2 mogen in en over 2020 geen bonussen of dividend uitkeren aan directie en aandeelhouders. Ook mag de vennootschap geen eigen aandelen inkopen. Ontheffing van deze voorwaarden geldt voor ‘kleine’ aanvragers waarbij het voorschotbedrag minder is dan € 100.000 of de definitieve subsidie lager dan € 125.000. Als uw organisatie onderdeel van een concern is, dan geldt deze ontheffing niet en mag er ook geen dividend of bonus worden uitgekeerd aan de moedermaatschappij. Bonus aan medewerkers die normaal onderdeel vormen van hun arbeidsvoorwaardenpakket blijven toegestaan.

Bedrijfseconomisch ontslag

Bij NOW 1 mocht u werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Dat mag deze keer wel, maar niet zomaar. Vraagt u ontslag voor werknemers aan bij het UWV om bedrijfseconomische reden tussen 29 mei en 30 september, dan wordt u automatisch gekort op uw NOW 2 subsidie. Het UWV vermenigvuldigt de loonsom van maart 2020 van de werknemers die u gaat ontslaan met een factor drie en trekt dit bedrag af van de definitieve tegemoetkoming. Heeft u een relatief lage omzetderving ten opzichte van 2019, dan kreeg u navenant weinig tegemoetkoming. De boete is echter niet het terugstorten van de tegemoetkoming, maar veel hogere formule drie keer de loonsom van de werknemers die u wilt ontslaan.

Collectief ontslag

Wilt u zelfs voor 20 of meer personeelsleden een ontslagaanvraag indienen bij het UWV, dan moet u voldoen aan de eisen van de Wet melding collectief ontslag. U krijgt dan een extra boete: de totale tegemoetkoming NOW 2 wordt verlaagd met 5%. De extra boete is niet van toepassing indien u een akkoord heeft gesloten met de vakbond of indien u samen met uw werknemersvertegenwoordiging (OR of PVT) de speciale commissie van de Stichting van de Arbeid om hulp heeft gevraagd bij de beoordeling of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. U mag dit verzoek bij de commissie niet intrekken op het moment dat uw tweede tegemoetkoming is aangevraagd.

Om- en bijscholing

Een laatste voorwaarde voor NOW 2 is dat de werkgever de werknemers moet wijzen op de mogelijkheid tot om- en bijscholing. Het feit dat de organisatie al twee keer NOW heeft aangevraagd kan betekenen dat de omzetdaling structureel is. In dat geval is het van belang dat werknemers worden aangemoedigd zich om- en bij te scholen om meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Het UWV formuleert het als een inspanningsplicht voor werkgevers.

Procedure

Als u NOW 2 subsidie aanvraagt, is dat weer een voorlopige aanvraag. U krijgt op basis van uw aanvraag en uw ingeschatte omzetdaling in de gevraagde maanden ten opzichte van eenderde jaaromzet van 2019 wederom een voorschot van 80% toegekend. Voor de NOW 1 regeling kunt u vanaf 7 oktober 2020 het UWV om definitieve vaststelling verzoeken, voor NOW 2 kan dat vanaf 15 november. De eindbeschikking kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de werkelijke omzetdaling. Het voorschot wordt hiermee verrekend.

Aanvragen

U kunt NOW 2 aanvragen via het aanvraagformulier op de website van het UWV. Hou bij de aanvraag alle relevante gegevens bij de hand:

  • uw bedrijfsgegevens: naam, adres (alleen een Nederlands adres), telefoonnummer, e-mail, KvK-nummer en de gegevens van een contactpersoon;
  • het loonheffingsnummer (let op: voor ieder loonheffingsnummer moet u een aparte aanvraag indienen);
  • de periode waarover u de NOW 2 subsidie nodig heeft (vier maanden aansluitend op de periode van de NOW 1 regeling);
  • het verwachte omzetverlies in deze periode van vier maanden van 2020, weergegeven als percentage ten opzichte van 4 keer de gemiddelde jaaromzet van 2019;
  • rekeningnummer en tenaamstelling, plus een kopie van uw bankafschrift (dit mag een scan zijn maar ook een schermafbeelding).

Wilt u meer weten over de NOW 2? Volg dan ons speciale webinar over NOW 2 voordat u uw aanvraag doet!