Nieuws
Publicatiedatum: 15 september 2020
WKR

Prinsjesdag 2020: veranderingen in de Wkr

Per 2021 gelden er nieuwe percentages voor de werkkostenregeling (Wkr). Op Prinsjesdag maakt het kabinet deze plannen bekend. Opvallend: de Wkr gaat zowel omhoog als omlaag. Het staat werkgevers vrij om te bepalen waar ze de vrije ruimte van de Wkr aan willen besteden. Kerstpakketten, personeelsfeesten maar ook bijvoorbeeld thuiswerkvergoedingen worden vanuit de vrije ruimte van de Wkr betaald.

Vrije ruimte

Vanaf 2020 mogen werkgevers maximaal 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 onbelast besteden aan de zogeheten werkkostenregeling (WKR). Door de coronacrisis is het percentage van 1,7% tijdelijk verhoogd naar 3% (alleen voor 2020). Deze tijdelijke verhoging is er om werkgevers meer bewegingsvrijheid te geven in onder andere het verstrekken van thuiswerkvergoedingen ten tijden van Corona. Dit was al eerder bekend, maar is nu pas officieel wettelijk geregeld in het zojuist gepubliceerde belastingplan 2021.

Voor de rest: verlaging

Voor alle loonsommen vanaf € 400.000 wordt het percentage juist verlaagd per 1 januari 2021. Dat maakte het kabinet bekend op Prinsjesdag. deDe vrije ruimte gaat vanaf dit bedrag van 1,2% naar 1,18%. Deze maatregel is permanent en heeft dus geen einddatum. Vooral grotere organisaties zullen hier financieel door getroffen worden.

Verruiming vrijstelling scholing

Met het vrijgekomen budget door de verlaging van de vrije ruimte wil het kabinet de gerichte vrijstelling voor scholing verruimen. Het wordt straks ook mogelijk om scholingskosten voor oud-werknemers belastingvrij te vergoeden. Werkgevers die voor een massaontslag staan, kunnen hierdoor scholing opnemen in een sociaal plan.