Nieuws
Publicatiedatum: 8 april 2021
Thuiswerken

Raad van State stuurt wetsvoorstel thuiswerk terug naar indieners

De Afdeling advisering van de Raad van State stuurt het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks terug naar de indieners. Het gaat om een aanpassing van de Wet flexibel werken waardoor werknemers meer mogen kiezen waar ze werken. Het wetsvoorstel gaat uit van twee locaties: op de bedrijfslocatie of het woonadres van de werknemer. Dit is een aanzienlijke beperking in de mogelijkheden ten opzichte van de bestaande wetgeving en praktijk. De wetgeving is immers niet beperkt tot deze locaties. Dat stelt de Raad in zijn advies van 16 maart.

Afwijzing door werkgever

De Raad vindt bovendien dat de indieners eerst duidelijk moeten aangeven op welke gronden de werkgever een verzoek van de werknemer mag afwijzen en in welke situaties kosten een aanvaardbare reden kunnen zijn om een verzoek tot wijziging van de werkplek af te wijzen. Dit geldt ook voor de gevolgen voor belastingen en sociale verzekeringen als een werknemer een woonadres heeft in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Is de wet nu (al) nodig?

Tot slot stelt de Raad de vraag of de wet überhaupt noodzakelijk is. Wetgeving is pas nodig als werkgevers en werknemers niet tot afspraken komen in collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomsten (cao’s). Pas daarna én als blijkt dat er concrete knelpunten zijn, kan de wetgever worden ingeschakeld.