Nieuws
Publicatiedatum: 5 maart 2020

Rechter oordeelt over ontslag op cumulatiegrond

Een kantonrechter heeft deze week voor het eerst uitspraak gedaan in een ontslagzaak met de nieuwe cumulatieve ontslaggrond. Een werkgever vroeg ontslag aan voor een werknemer wegens verwijtbaar handelen (de zogenaamde e-grond), disfunctioneren (d-grond) en een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). Ook voor het totaal van deze gronden, de nieuwe cumulatie- of i-grond, vroeg de werkgever ontslag. De i-grond is sinds 1 januari van 2020 ingevoerd onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en geeft werkgevers de mogelijkheid ontslag bij de rechter te vragen als er sprake is van een samenloop van omstandigheden.

Verzoek afgewezen

De werkgever in kwestie, verpakkingsbedrijf Crown, voerde aan dat de werknemer al in oktober 2019 was geschorst ‘in belang van de veiligheid en continuïteit’. De werknemer zou vrachtmateriaal hebben gesaboteerd, waardoor een deel zou zijn gaan lekken. Na twee maanden schorsing wilde de medewerker weer aan het werk en diende een zogenoemde wedertewerkstelling in. Daarop verzocht de werkgever de rechter om ontslag. De rechter verwierp echter het beroep op de i-grond, omdat hij had nagelaten deze grond afzonderlijk toe te lichten. Daarnaast oordeelde de rechter dat ook geen van de afzonderlijke ontslaggronden voldragen was. Volgens de rechter kon de werkgever zelfs de beschuldiging van sabotage niet bewijzen. De rechter wees het ontslagverzoek daarom af.