Nieuws
Publicatiedatum: 18 februari 2021
Rechter

Rechter wijst voor het eerst verhoogde vergoeding toe bij ontslag op i-grond

Voor het eerst is een werkgever veroordeeld tot het betalen van een extra vergoeding aan een ontslagen werknemer op basis van de cumulatiegrond (i-grond). Tot nu toe werd alleen de maximumvergoeding toegekend in gelijksoortige ontslagzaken.

Casus

Het gaat hier om een werknemer van een vliegtuigonderhoudsbedrijf. De werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij een pakje drinken heeft genuttigd uit de vliegtuigkoelkast van een klant. De werkgever, die naar eigen zeggen een zerotolerance beleid voert, ontslaat de medewerker op staande voet. Daar is de rechter het niet mee eens. Hij stelt dat de werkgever zijn zerotolerance beleid beter had moeten communiceren. Het ontslag op staande voet verklaart de kantonrechter daarom als niet-rechtsgeldig.

I-grond

De werkgever is het hier niet mee eens en probeert nogmaals de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de rechter, ditmaal op basis van de e-grond (verwijtbaar handelen) en later de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie). Ook hier gaat de rechter niet in mee. De arbeidsovereenkomst wordt uiteindelijk ontbonden op basis van de i-grond (cumulatiegrond). Die is sinds 1 januari van 2020 ingevoerd onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en geeft werkgevers de mogelijkheid ontslag bij de rechter te vragen als er sprake is van een samenloop van omstandigheden.

Vergoeding

Het verwijtbaar handelen en de verstoorde arbeidsrelatie zijn op zich voor de rechter niet genoeg grond voor het doorzetten van het ontslag, maar samengevoegd dus wel. Op basis van de i-grond kan maximaal de helft van de transitievergoeding worden toegekend als cumulatievergoeding. Dit is een extra vergoeding en dient als compensatie voor het ontslag dat op meerdere gronden gebaseerd wordt. In bovenstaande casus kende de kantonrechter een cumulatievergoeding toe van 25% van de transitievergoeding. Dit komt neer op € 3.701,56 bruto.