Nieuws
Publicatiedatum: 15 december 2021
NOW TVL

Steunpakket verlengd tot eind maart

De NOW en TVL worden tot en met maart 2022 doorgetrokken. Dat blijkt uit communicatie van het kabinet op 14 december. De NOW-6 regeling volgt op NOW-5, die voor de maanden november en december gold. Organisaties die minstens 20% omzetverlies verwachten over de maanden januari, februari en maart 2022 ten opzichte een kwart van de jaaromzet 2019, kunnen in het kader van NOW-6 tot 85% loonkostensubsidie aanvragen bij het UWV. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021.

TVL

Ook voor het eerste kwartaal van 2022 is er weer 100% tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL), zolang er sprake van minimaal 30% omzetverlies. Het maximale steunbedrag aan TVL voor het MKB is € 550.000 en voor het grootbedrijf € 600.000. Werkgevers kunnen de TVL aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer de loketten voor TVL en NOW-6 open gaan, maakt het kabinet pas in januari 2022 bekend. De overige voorwaarden liggen in de lijn van de huidige NOW en TVL.