Nieuws
Publicatiedatum: 1 december 2020
Temperatuur meten

Temperaturen van werknemers in conflict met AVG

Een werkgever die de temperatuur van werknemer controleert, overtreedt in de meeste gevallen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek bij twee grote werkgevers. Het AP heeft sinds de uitbraak van de coronacrisis meerdere klachten ontvangen over een (verplichte) temperatuurmeting.

Privacy

Met het meten van de temperatuur krijgt de werkgever inzicht in medische- en persoonlijke gegevens van werknemers. Werkgevers mogen gezondheidsgegevens van werknemers niet inzien en verwerken. Nu is een temperatuurmeting niet altijd een overtreding. De werkgever moet aan de werknemer eerst toestemming vragen om de temperatuur op te nemen. Vervolgens mag de temperatuurmeting niet te herleiden zijn naar specifieke personen en mogen er geen negatieve gevolgen zijn als de werknemer weigert. In één van de gevallen die het AP onderzocht kregen werknemers die weigerden geen toegang tot de werkvloer. Dit is volgens het AP niet toegestaan.

Werkgevers: pas op

U moet als werkgever erg oppassen met het meten van de temperatuur van werknemers. In veel gevallen zullen werknemers zich gedwongen voelen om tóch mee te werken. Hiermee komt de vrijheid om te weigeren onder druk te staan. Ook geeft het meten van de temperatuur op zichzelf geen goed beeld van iemands gezondheid en mogelijke besmetting met corona.