Nieuws
Publicatiedatum: 1 december 2020
Mentale gezondheid

Tips voor mentale gezondheid thuiswerkers

De mentale gezondheid van thuiswerkende werknemers heeft meer aandacht nodig. De werkgever heeft een zorgplicht, ook als werknemers thuiswerken. Hoe zorgt u als werkgever dat werknemers nu ook mentaal fit blijven? Lees onderstaande tips.

Thuiswerken

Thuiswerken, iedereen beleeft het anders. De Sociaal Economische Raad onderzocht de beleving van thuiswerkers. Deze loopt enorm uit een, maar de meeste werknemers willen na corona weer een beetje terug naar kantoor. In deze checklist leest u meer over de rol van HR bij thuiswerken.

Regelmatig contact met werknemers

Een dagelijkse Zoom-vergadering is niet voldoende om goed contact met collega’s te onderhouden. Werknemers lopen door thuiswerken het risico dat ze alleen nog voor werk gerelateerde zaken contact hebben met collega’s. Organiseer daarom regelmatig een online bijeenkomst om met elkaar te praten over iets anders dan werk. Een virtueel praatje bij de koffieautomaat dus.

Flexibele werktijden

Thuiswerken kan lastig te combineren zijn voor jonge werknemers of werknemers met een gezin. Vooral als zij jonge kinderen hebben die nog niet naar school gaan. Jonge werknemers hebben vaak te maken met beperkte woonruimte en hebben daardoor minder ruimte om te werken. Met flexibele werktijden maakt u als werkgever het mogelijk voor werknemers om zorgtaken makkelijker te combineren met het werk.

RI&E

Als de mentale gezondheid van werknemers achteruit gaat, kan dit leiden tot werkstress en burn-outklachten. Deze klachten vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en is een risico voor de gezondheid van werknemers. Zorg daarom dat u het risico op mentale klachten door thuiswerken meeneemt in uw risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over alles met betrekking tot de RI&E.