Nieuws
Publicatiedatum: 27 mei 2021
Overheidssteun

TOA helpt herstartende bedrijven met gunstige lening

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor gunstige leningen aan het MKB, zodat ondernemingen na de coronacrisis kunnen herstarten, uitbreiden of aanpassen. Met het nieuwe Time Out Arrangement (TOA) kunnen bedrijven maximaal € 100.000 lenen onder zeer gunstige voorwaarden. Vanaf 1 juni kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij de TOA-uitvoerder QRedits.

Doel TOA

Veel bedrijven hebben de afgelopen tijd alleen het hoofd boven water kunnen houden door betalingen uit te stellen en gebruik te maken van de steunmaatregelen voor personeel of vaste lasten. Daardoor is de schuldenpositie soms fors opgelopen, zijn er geen middelen meer voor herstarten en is er geen kans op een lening bij een gewone bank. De TOA-regeling moet ondernemers met een gunstige lening hun bedrijf opnieuw goed in de markt te zetten of om bijvoorbeeld hun voorraden aan te vullen.

Wie komt in aanmerking?

De TOA is er voor bedrijven die in de kern gezond zijn en afspraken willen maken met hun schuldeisers, maar nu vanwege corona op de rand van een faillissement staan. Het bedrijf moet daarvoor een beroep doen op de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), die sinds 1 januari 2021 van kracht is. Deze wet maakt het mogelijk om via de rechter instemming te krijgen voor een schuldregeling zonder dat de schuldeisers vooraf akkoord moeten geven.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden van de TOA zijn relatief gunstig. De looptijd van de lening is maximaal zes jaar. Het eerste jaar is aflossingsvrij. De rente staat vast op 2,5%. Het is mogelijk om maximaal 30% van de maximale lening als achtergestelde lening te gebruiken. Hiervoor ligt het rentepercentage wel hoger, op 5,25%. Voor het indienen van een aanvraag moet de werkgever wel het een en ander aan papierwerk en plannen op orde hebben:

  • een startverklaring van de WHOA en een bevestiging dat de verklaring bij de rechtbank is geplaatst;
  • een herstructureringsplan voor de organisatie waarin de werkgever onder andere de financiële haalbaarheid toelicht en aangeeft hoe de organisatie een goede doorstart kan maken;
  • een crediteurenakkoord, dat door de rechter kan worden gehomologeerd;
  • inzage in de financiële huishouding van de privésituatie van de werkgever. Bijvoorbeeld door een inkomstenbelastingaangifte of een begroting.

Bedrijven kunnen vanaf 1 juni een aanvraag indienen via de website van QRedits. Meer weten over de regeling? Bekijk dan de website van de kredietverstrekker.