Nieuws
Publicatiedatum: 8 juni 2020

TOFA-regeling voor flexkrachten op 22 juni van kracht

Het kabinet komt met een extra noodmaatregel voor flexibele arbeidskrachten. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) komt met name studenten tegemoet met relatief kleine bijverdiensten die die door de coronacrisis (bijna) hun inkomsten sinds februari hebben zien halveren, maar geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020 van maximaal € 550 per maand. Het UWV gaat de regeling uitvoeren. Studenten die een studielening ontvangen worden niet gekort op de uitkering.

Voorwaarden

Het TOFA-loket gaat op 22 juni open voor een periode van drie weken. Of het loket daarna openblijft is nog onduidelijk. Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet de aanvrager aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • de aanvrager was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en had nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
  • de aanvrager kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten (bijstand, Bbz, TOZO, WW, ZW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW of een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie);
  • het zogenaamde sv-loon (staat op de loonstrook) over februari 2020 bedroeg minimaal € 400;
  • het sv-loon over maart 2020 bedroeg minimaal € 1;
  • het sv-loon over april 2020 bedroeg maximaal € 550;
  • het sv-loon over april 2020 was ten minste 50% lager dan het sv-loon over februari 2020.