Nieuws
Publicatiedatum: 30 maart 2020 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet

TOGS-regeling nu ook voor non-food sector

Non-food bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis en hun omzet zien dalen, mogen nu ook aanspraak maken op de zogeheten Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS-regeling). Het kabinet heeft daartoe besloten. Met deze regeling krijgen ondernemers in bepaalde sectoren eenmalig een gift van € 4.000 om de financiële schade op te vangen. De TOGS-regeling gold eerder alleen voor food-bedrijven als restaurants en cafés. Dat zorgde voor ophef onder ondernemers van bijvoorbeeld kledingwinkels. Ook zij zagen hun omzet dalen.

Eisen

Er zijn behoorlijk wat eisen verbonden om in aanmerking te komen voor deze regeling:

  • De onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • In de onderneming werken maximaal 250 personen.
  • De hoofdactiviteit van de onderneming staat op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes bij de KvK, die op 30 maart is geactualiseerd. Ondernemers die ook recht denken te hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code kunnen dit melden bij RVO.nl.
  • De onderneming is gevestigd in Nederland, voor niet-horeca gerelateerde ondernemingen staat ten minste één van de vestigingen in Nederland (deze vestiging mag niet het thuisadres van de eigenaar zijn).
  • Zodra de ondersteuning wordt aangevraagd moet hierbij een rekeningnummer worden verstrekt die op naam van de onderneming staat.
  • De onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend.
  • Het omzetverlies van 16 maart tot en met 15 juni 2020 moet naar verwachting ten minste € 4.000 zijn, terwijl de vaste lasten ook ten minste € 4.000 zijn.
  • De afgelopen twee belastingjaren mag de onderneming niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebben ontvangen en de onderneming mag ook geen overheidsbedrijf zijn.