Nieuws
Publicatiedatum: 29 juni 2020

Tweede ronde steunpakket corona

Het tweede noodpakket voor de economische gevolgen van de coronacrisis kent vele belangrijke regelingen. Voor organisaties met personeel is er de NOW 2, de TVL en uitstel van belastingen. Voor zelfstandigen is er de verlengde TOZO en voor flexwerkers met kleine baantjes is er de nieuwe TOFA-regeling. De NOW 2 regeling is al elders in deze nieuwsbrief uitgebreid behandeld. Hier zijn andere belangrijke maatregelen nogmaals op een rij.

TVL

De tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL) geeft ondernemers in bepaalde getroffen sectoren een bijdrage in de vaste kosten, uitgezonderd personeelskosten. Alle sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS-regeling komen ook in aanmerking voor de TVL. De regeling geldt voor organisaties tot 250 personeelsleden die minimaal 30% omzetverlies lijden door de gevolgen van de coronacrisis. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. Wilt u meer weten over de TVL? Lees dan ons eerder geschreven nieuwsbericht. TVL vraag je aan vanaf 30 juni, 9:00 uur tot 30 oktober bij via rvo.nl.

TOFA

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) komt flexwerkers tegemoet met relatief kleine bijverdiensten. Het gaat hier met name om studenten met een bijbaan. De regeling bestaat uit een tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020 van maximaal € 550 per maand. Aan de regeling zitten wel een aantal voorwaarden. In ons nieuwsbericht over de TOFA-regeling vindt u deze terug. TOFA is aan te vragen bij het UWV sinds 22 juni tot 12 juli.

TOZO

De tweede ronde van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) voorziet zelfstandigen opnieuw van een aanvullende uitkering tot het sociaal minimum. De vernieuwde regeling kent in tegenstelling tot de eerste ronde wel een partner- en vermogenstoets. Dat betekent dat zzp-ers deze keer moeilijker in aanmerking komen voor bijstand, omdat hun spaargeld en het inkomen van hun partner meetelt. TOZO-subsidie is aan te vragen bij uw eigen gemeente voor de periode 1 juni tot en met 30 september 2020.

Bedrijfskrediet

Ook kunnen zelfstandigen opnieuw een bedrijfskrediet aanvragen van maximaal € 10.157. Hierbij geldt voor de tweede ronde een lager rentepercentage dan eerst. De ondernemer moet wel kunnen verklaren dat er in de organisatie niet in surseance van betaling of dat er faillissement dreigt. De lening is aan te vragen bij de gemeente.

Uitstel belastingen

Tot slot is het mogelijk voor alle organisaties om belastinguitstel aan te vragen tot 1 september 2020. Het gaat onder meer om loonbelasting, btw en vennootschapsbelasting. Ook geldt er tot die tijd dan geen verzuimboete. Bij de eerste aanvraag krijgt een organisatie direct drie maanden uitstel van betaling en kunnen binnen één verzoek uitstel aanvragen voor allerlei belastingen. Langer uitstel is mogelijk, maar de aanvrager moet hierbij wel een verklaring afleggen voor het niet uitkeren van bonussen of dividend over het jaar 2020. De rente op de belasting en invordering is tot 1 oktober 2020 verlaagd tot 0,01%. Het loket van Belastingdienst Zakelijk neemt aanvragen van belastinguitstel in behandeling. Meer informatie over de aanvraag treft u ook aan op de website van de NBA, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.