Nieuws
Publicatiedatum: 18 november 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Ontslagen

Uitzenders overtreden wet met ontslaan zieke werknemers

Uitzendbureaus overtreden de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) doordat zij zieke uitzendkrachten ontslaan. Dat staat nu nog in de uitzendcao, maar mag wettelijk gezien niet. Veel uitzendkrachten zouden te maken krijgen met ontslag als zij ziek zijn of arbeidsongeschikt doordat werkgevers een zogenoemd uitzendbeding in het contract opnemen. Mede door het uitzendbeding zouden veel uitzendkrachten in de Ziektewet belanden en vorig jaar liep dit aantal op tot 12.000, blijkt uit een publicatie van onderzoeksplatform Investico op 3 november.

Cao

De onderhandelingen tussen de grote vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe cao liepen eerder dit jaar vast, waardoor de werkgevers een voorlopige cao afsloten met de kleine vakbond LBV.

Opzegverbod

Een zieke werknemer mag u niet ontslaan, want ziekte is een van de opzegverboden. Dit opzegverbod geldt twee jaar lang. Binnen die twee jaar moet u als werkgever aantonen dat u zich heeft ingespannen om de medewerker weer te re-integreren op de werkvloer, in zijn huidige of in een andere functie. Daarna kunt u de werknemer in principe ontslaan. U heeft dan wel een ontslagvergunning van het UWV nodig. Pas als u kunt laten zien dat het echt niet lukt om een passende werkplek te vinden, zal de kans groot zijn dat u een ontslagvergunning krijgt.