Nieuws
Publicatiedatum: 22 oktober 2020 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Compensatie

UWV compenseert transitievergoeding als ondernemer overlijdt of met pensioen gaat

Vanaf 1 januari 2021 betaalt het UWV de transitievergoeding van werknemers die hun baan verliezen wanneer een kleine onderneming ophoudt te bestaan omdat de ondernemer zonder opvolging met pensioen gaat of overlijdt. Dat maakte Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 16 oktober 2020. De definitieve regeling is nog niet gepubliceerd, maar het is al wel bekend dat het UWV deze zal uitvoeren.

Voorwaarden

Bij de compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de ondernemer gelden twee voorwaarden. De ondernemer moet minder dan 25 werknemers in dienst hebben en voor ten minste één werknemer moet ontslag aangevraagd zijn bij het UWV om bedrijfseconomische redenen. Daarvoor moet het UWV namelijk altijd toestemming verlenen en die kan dan meteen de toets doen van het overlijden of pensionering van de ondernemer.

Uitstel

Eerder zou het UWV ook de transitievergoedingen compenseren bij bedrijfsbeëindiging door ‘ziekte of gebreken van de werkgever’, maar die regeling heeft het kabinet nog even uitgesteld. Het uitstel komt omdat UWV en beroepsverenigingen nog geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over hoe je goed kunt toetsen wat ‘ziekte en gebreken van de werkgever’ precies zijn.

Drie compensaties

Kleine werkgevers tot 25 werknemers krijgen straks dus al in twee van de drie beoogde situaties compensatie voor betaalde transitievergoedingen aan hun werknemers. Sinds 1 april 2020 kan dat al voor werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst gaan. Vanaf januari 2021 kan dat ook bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van het overlijden of de pensionering. De derde regeling, bij ziekte of gebrek van de ondernemer, zal ingaan zodra deze ook toetsbaar blijkt.