Nieuws
Publicatiedatum: 8 april 2020

UWV soepeler met re-integratie tijdens corona

De re-integratie van zieke werknemers staat onder druk door de huidige coronamaatregelen. Het is in deze tijden moeilijk te voldoen aan alle bureaucratische eisen van de Wet Poortwachter. Daarom heeft het UWV de Werkwijzer Poortwachter tijdelijk aangepast. Zo zijn fysieke handtekeningen op documenten niet meer nodig en zijn de termijnen waarop een werkgever moet reageren versoepeld. Bovendien accepteert het UWV dat in sommige gevallen re-integratie helemaal niet kan, omdat de organisatie tijdelijk gesloten is.

Geen automatisme

Natuurlijk blijft het UWV toetsen of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben verricht om de werknemer terug te laten keren op het werk. Maar als er verzachtende omstandigheden zijn vanwege corona, dan kan de werkgever die vermelden in het re-integratieverslag. Daarna is het aan de arbeidsdeskundige om te beoordelen of deze argumenten valide genoeg zijn. Het is dus even geen automatisme meer dat een werkgever bij onvoldoende re-integratie inspanningen vrijwel automatisch een boete krijgt in de vorm van een extra jaar loonsanctie (na de standaard twee jaar loondoorbetaling).