Nieuws
Publicatiedatum: 11 februari 2021
Loonsubsidie

Vanaf maandag NOW 1e kwartaal aanvragen

Op 15 februari gaat het UWV-loket open voor de aanvraag loonkostensubsidie NOW voor het eerste kwartaal van dit jaar, ook wel NOW 3.2. Vanwege de verscherping van de lockdown gaat het vergoedingspercentage van 80% naar 85% voor deze periode. De aanvraag kan worden gedaan tot en met 14 maart. De regeling geldt ook voor bedrijven die niet eerder NOW hebben aangevraagd.

Voorwaarden

Om aan deze ronde NOW mee te mogen doen, moet er sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van een gemiddeld kwartaal omzet in 2019. Als referentie voor de loonkosten hanteert het UWV de loonsom van de maand juni 2020. Uw huidige loonsom mag daar 10% van afwijken zonder dat dat gevolgen heeft voor de subsidie. Is de loonsom lager vanwege bedrijfseconomisch ontslag, dan moet u dit eerst melden bij de UWV-telefoon NOW 088-898 20 04.