Nieuws
Publicatiedatum: 29 juli 2021
Rechtbank Den Haag

Vast contract na wijzigen einddatum tijdelijk contract

Wie tijdens de looptijd van een tijdelijk contract de einddatum verandert, sluit in feite een nieuwe arbeidsovereenkomst af. Daarmee kan onbedoeld een vaste aanstelling ontstaan. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag op 30 juni.

Ketenbepaling

Een werknemer werkt op basis van een tijdelijke aanstelling bij een universiteit. Hij krijgt een derde contract voor de periode 15 februari 2018 tot 15 augustus 2018. Daar komt de werkgever later op terug en past de einddatum aan naar 14 augustus 2020. Na 14 augustus krijgt de werknemer geen nieuw contract meer, maar hij mag wel via een detacheerder terugkomen. Na het detacheringstraject zou de werknemer weer direct bij de universiteit in dienst mogen, maar daar is hij het niet mee eens. Door het wijzigen van de einddatum van zijn laatste contract gaat hij ervan uit dat hiermee een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan. Dit contract zou de vierde schakel zijn in de keten van tijdelijke contracten en daarmee heeft hij recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Draaideur

Een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie in februari 2021 stelt dat het wijzigen van de einddatum in een tijdelijke arbeidsovereenkomst gelijk staat aan het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De kantonrechter weegt deze uitspraak mee in zijn oordeel en stelt de werknemer in het gelijk. Door het wijzigen van de einddatum is een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten en door de ketenregeling heeft de werknemer dus recht op een vaste aanstelling bij de universiteit op basis van de afspraken in zijn laatste tijdelijke contract. Tot slot is de rechter er niet over te spreken dat de werkgever met een detachering probeert om een vast contract te omzeilen. Dit zou een klassieke draaideurconstructie zijn.