Nieuws
Publicatiedatum: 15 december 2020
Loonstijging

Verhoging minimumloon werkt door in lagere loonschalen

De verhoging van het minimumloon werkt door op de onderkant van het loongebouw van bedrijven en instellingen. Als het minimumloon stijgt met bijvoorbeeld 10%, werkt dat als snel door naar salarissen tot 30% boven het minimumloon. De totale loonkosten kunnen voor werkgevers daardoor 10% hoger uitvallen. Ook uitkeringen die zijn gekoppeld aan het minimumloon zoals de AOW en de bijstand stijgen met een loonsverhoging mee.

Minimumloon

In Nederland verdienen ongeveer 440.000 werknemers het minimumloon: 140.000 jongeren en 300.000 volwassenen. Dat is 5,5% van de Nederlandse beroepsbevolking. Zij werken voornamelijk in de horeca en detailhandel als flexwerker met een tijdelijk of oproepcontract. Ook veel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa werken voor het minimumloon.

Loonschalen

Onder werknemers met een vast contract komt het minimumloon minder vaak voor. Zij zijn via hun cao vaak net iets hoger zijn ingeschaald dan het minimumloon. Als het minimumloon stijgt, stijgen deze laagste cao-loonschalen ook. Deels omdat ze nooit lager dan het minimumloon mogen uitvallen, deels omdat deze schalen bewust een aantal procent hoger liggen dan het minimumloon.

Onderzoek

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Effecten verhogen minimumloon’ van het Centraal Planbureau, dat op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd en op 11 december is gepubliceerd.