Nieuws
Publicatiedatum: 1 juli 2020

Vijf weken extra geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners vijf weken extra geboorteverlof. Deze uitbreiding komt bovenop de vijf dagen verlof waar een werknemer vanaf 1 januari 2019 recht op heeft. In totaal heeft een werknemer nu dus recht op zes werkweken geboorteverlof.

Geboorteverlof

De extra vijf weken geboorteverlof kan een werknemer spreiden over een periode van zes maanden. De eerste vijf dagen van het geboorteverlof zijn standaard en voor de volledige rekening van de werkgever.

Bij de vijf weken aanvullend geboorteverlof wordt het loon voor 70% vergoed door het UWV. Let op: het gaat hier om 70% van het maximum dagloon van € 219,28 (100%). Via het werkgeversportaal van het UWV kunt u een uitkering aanvragen voor het aanvullend geboorteverlof van uw werknemer. U kunt bij de aanvraag aangeven of u de uitkering direct aan de werknemer wil laten overmaken of aan u als werkgever.

Uitbreiding

U mag de uitkering van het aanvullend geboorteverlof zelf aanvullen. Deze aanvulling moet wel worden vastgelegd in de verlofregeling van uw organisatie. Let op: heeft uw organisatie een ondernemingsraad? Zij heeft over deze wijzigingen instemmingsrecht. Een aanpassing voor de verlofregeling moet in dit geval dus eerst langs de OR.

Aanvragen

Bij het aanvragen van de uitkering moet u de volgende gegevens overleggen:

  • de geboortedatum van het kind;
  • het aantal weken dat uw werknemer het verlof opneemt;
  • de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof;
  • de bevestiging van de werknemer dat het standaard geboorteverlof van 1 keer de werkweek is opgenomen;
  • of de uitkering naar u als werkgever of direct naar de werknemer mag worden overgemaakt.

Binnen een termijn van vier weken komt het UWV terug op uw aanvraag.