Nieuws
Publicatiedatum: 22 december 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
HR-Trends

Werkgever stimuleert HR-professional nauwelijks tot bijscholing

Een op de drie HR-professionals vindt dat hun werkgever hen onvoldoende stimuleert om zich bij te scholen. Aan kosten of werkdruk ligt dit niet, 70% geeft aan dat er genoeg budget en tijd is om de eigen kennis te kunnen bijspijkeren. Waar het dan wel aan ligt: de leidinggevende van de HR-professional heeft nauwelijks oog voor de persoonlijke ontwikkeling. Dat blijkt uit het jaarlijkse HR Trendonderzoek van Berenschot, Performa en AFAS Software onder meer dan 2.000 HR-professionals.

Extra taken vanwege corona

Bijna de helft van alle HR-professionals is bang achter te blijven op het gebied van professionele kennis en competenties. Maar liefst 36% ervaart daarbij te weinig ondersteuning van het management. ‘En dat in een periode waarin het takenpakket juist groter is geworden’, zegt hoofdonderzoeker Hans van der Spek van Berenschot. ‘Denk maar aan extra begeleiding en preventie van ziekteverzuim, verandering van systemen of processen en invoering van hybride werkvormen. De technologie van remote werken vraagt om aanpassing en nieuwe werkwijzen van de organisatie.’ Dat alles vraag om scholing en ontwikkeling.

Opleiding even belangrijk als salaris

Bovendien geeft 93% aan dat opleiding zeer bepalend is voor de eigen werktevredenheid. ‘Medewerkers en sollicitanten kijken bij een baan verder dan alleen de loopbaanmogelijkheden en salaris. Opleiding is daarbij essentieel’, stelt Britt Breure, directeur HR bij AFAS Software. Wil je je HR-professionals graag binnenboord houden, dan is een fijne sfeer op de werkvloer belangrijk. Van der Spek beaamt dat: ‘Collegialiteit en de bedrijfscultuur staan met stip op één als bepalende factoren voor tevredenheid. 86% vindt dit heel belangrijk, terwijl de overige 14% het belang daarvan ook aanstipt.’

Honkvast

Slechts één op de zeven HR-professionals zoekt momenteel naar een andere baan. ‘Dit percentage is de afgelopen tien jaar nog nooit zo laag geweest als nu’, aldus Van der Spek. Bovendien blijkt dat maar twee derde van deze gevallen daadwerkelijk actief heeft gezocht naar een andere werkgever. Ongetwijfeld dragen deze onzekere coronatijden hieraan bij.