Nieuws
Publicatiedatum: 18 mei 2020

Werkgevers krijgen barometer culturele diversiteit

Organisaties met 250 of meer personeelseden kunnen vanaf 1 juli 2020 meten hoe cultureel divers de organisatie is. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hier, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, een barometer voor ontwikkeld. Werkgevers kunnen straks bij het CBS tegen kostprijs hun eigen geanonimiseerd personeelsbestand opvragen plus een benchmark met statistieken over de culturele diversiteit in de sector. Het CBS haalt die gegevens uit de jaarlijkse enquêtes waar werkgevers verplicht aan mee moeten werken. De AVG verbiedt dat werkgevers hun eigen niet-geanonimiseerde werknemersbestand gebruiken voor de koppeling met bijzondere persoonsgegevens als genderidentiteit en etnische achtergrond.

Gelijke kansen

Het kabinet hoopt dat de barometer helpt bij het bewerkstelligen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor werknemers met verschillende culturele achtergronden. Volgens het ministerie worden Nederlandse werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak aangenomen dan Nederlanders met een westerse achtergrond, ook bij vergelijkbare ervaring en kwaliteiten. Discriminatie op de werkvloer en arbeidsmarkt is inderdaad nog steeds een groot probleem, volgens het College voor de Rechten van de Mens. In 2019 zijn er weer meer meldingen gedaan van discriminatie op de werkvloer, in totaal 4.730 keer.

Op de HR-agenda

Het is typisch een taak van HR om diversiteit en inclusie ook op de agenda te zetten. Vul dus de barometer in, vergelijk de eigen situatie met de benchmark en begin zo aan een gedegen onderbouwd diversiteitsbeleid.