Nieuws
Publicatiedatum: 1 juni 2021
Geld

Werkgeverspremie voor werkloosheid omlaag vanaf 1 augustus

De Awf-premie voor werkgevers gaat naar alle waarschijnlijkheid flink omlaag per 1 augustus 2021. Hoeveel precies is nog niet bekend. Een verlaging van de Awf zorgt voor lagere loonkosten en is voordeliger voor werkgevers. Awf staat voor het Algemeen werkloosheidsfonds. Via deze regeling betalen werkgevers premie om de werkloosheidsuitkeringen van werknemers te financieren.

Loonkosten

Er is een hoge en een lage Awf-premie. Per 1 januari is de Awf-laagpremie 2,70%. De hoge premie staat op 7,70%. Het lage percentage geldt voor werknemers met een vast contract. Dit moet werkgevers stimuleren om personeelsleden in vaste dienst te nemen. De hoge premie is voor tijdelijke krachten.

Bik

Reden voor de verlaging is het schrappen van de Baangerelateerde investeringskorting (Bik) die het kabinet in oktober 2020 nog aankondigde. Het kabinet schrapt de Bik met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.