Nieuws
Publicatiedatum: 28 april 2020

Werkkostenregeling versoepeld in corona-tijd

Het percentage voor de werkkostenregeling (WKR) wordt in 2020 eenmalig verhoogd. Werkgevers mogen dit jaar 3% van de eerste € 400.000 van de loonsom gebruiken als onbelaste vergoeding voor werknemers. De eenmalige verhoging is bedoeld om iets extra’s te doen voor werknemers tijdens de coronacrisis en tegelijk getroffen sectoren te helpen. Sinds 2020 is het mogelijk om 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom als onbelaste vergoeding te gebruiken. Voor het gedeelte daarboven mag nog steeds niet meer dan 1,2% gebruikt worden als belastingvrije vergoeding.

Belast en onbelast

Niet alles valt binnen de onbelaste vrij ruimte die de werkkostenregeling beschikbaar maakt. Bepaalde kosten hebben onder voorwaarde een vrijstelling van de werkkostenregeling. Dit zijn onder andere:

 • vergoeding van reisabonnementen voor het openbaar vervoer;
 • reiskostenvergoedingen voor het gebruik van de eigen auto tot 0,19 cent per kilometer;
 • zakelijke reiskosten en maaltijden die tijdens de werkreis genuttigd worden;
 • maaltijdkosten door overwerken;
 • kosten van cursussen, congressen en vakliteratuur ter onderhoud en verbetering van de kennis en vaardigheden van de werknemer;
 • studie- en opleiding met het oog op het realiseren van meer inkomsten en procedures tot erkenning van verworven competenties;
 • inschrijvingen in een beroepsregister en outplacementbegeleiding;
 • korting op producten uit de eigen organisatie;
 • arbogerelateerde voorzieningen en persoonlijke hulpmiddelen;
 • verhuiskosten vanwege het werk;
 • vanaf 2020: het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Noodzakelijkheidscriterium

Voor bepaalde producten geldt een noodzakelijkheidscriterium om te worden vrijgesteld van de werkkostenregeling. Dat wil zeggen dat het aangeschafte product noodzakelijk moet zijn voor de werknemer om zijn of haar werk uit te voeren. U moet als werkgever de voorziening betalen en geen kosten doorrekenen aan de werknemer. Bij het noodzakelijkheidscriterium gaat voornamelijk om gereedschap en elektronica zoals tablets, laptops en smartphones.

Nihilwaardering

Voorzieningen die op de werkplek aanwezig zijn, worden mogelijk gezien als nihilwaardering. Nihilwaarderingen zijn alleen geldig voor loon in natura, niet voor vergoedingen in geldvorm. Ook deze kosten vallen dan niet onder de onbelaste vergoeding voor werknemers. Dit gaat voornamelijk om:

 • werkkleding;
 • koffie en thee op de werkplek;
 • een fitnessruimte op de werkplek.