Nieuws
Publicatiedatum: 7 december 2020
Werving en selectie

Wetgeving over gelijke kansen bij werving en beloning op komst

Werkgevers zijn straks verplicht om objectief personeel te werven en te selecteren voor hun organisatie. De Inspectie SZW moet hier op toezien. Ook komt er een verplichte melding als opdrachtgevers discriminerende verzoeken indienen. Staatsecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan twee wetsvoorstellen die de komende maanden in behandeling gaan bij de Tweede Kamer.

Meldcode

Er komt allereerst een meldplicht voor recruiters. Zij moeten de Inspectie SZW melden wanneer zij constateren dat een opdrachtgever (werkgever) discriminatoire eisen stelt aan de werving en selectie. Ontvangt een recruiter een discriminerend verzoek van een opdrachtgever, dan neemt hij mag hij dit verzoek niet in behandeling en een gesprek aangaan met de opdrachtgever. Heeft dit geen effect, dan volgt de verplichte melding met een aparte meldcode bij de Inspectie SZW.

Gelijke lonen

Daarnaast ondersteunt het kabinet het initiatiefwetsvoorstel Gelijke Beloning, dat in maart 2019 bij de Tweede Kamer is ingediend door de oppositie. Het verplicht werkgevers met 250 of meer werknemers een certificaat aan te vragen waaruit blijkt dat zij het personeel gelijk belonen in hun organisatie. Ook moeten werkgevers met 50 of meer werknemers in het jaarverslag rapporteren over het loonverschil tussen werknemers. De Inspectie SZW gaat om beide zaken toezien.

HR

Als HR-professional is gelijke betaling en gelijke kansen in het werving en selectieproces voor u van groot belang. Het bewust zijn van leeftijd-, gender- en culturele discriminatie is een eerste stap, het  invoeren van anoniem solliciteren kan een tweede stap zijn op weg naar een neutrale werving en selectie. Lees hier meer over anoniem solliciteren en lees in deze checklist meer over discriminatievrije vacatureteksten.