Nieuws
Publicatiedatum: 13 december 2021
Premie

WW-premie tijdelijk lager bij urenuitbreiding vast contract

Tot 1 januari 2023 geldt een lage WW-premie over een tijdelijke urenuitbreiding in een vast contract. Een urenuitbreiding wordt dan niet gezien als een tijdelijk contract, waar werkgevers een hogere WW-premie voor moeten betalen. Bij een vast contract betalen werkgevers een lagere WW-premie. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer.

Vanaf 2023

Het kabinet deelt binnenkort een kennisdocument met de premiedifferentiatie voor de WW. Na 1 januari 2023 zullen werkgevers over een (tijdelijke) urenuitbreiding van een vast contract wél de  hoge WW-premie moeten betalen.