Nieuws
Publicatiedatum: 18 maart 2020

Zelfstandigen krijgen inkomensondersteuning

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers en zzp-ers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten vanwege corona. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het kabinet belooft de aanvragen sneller te behandelen en te verstrekken, maar tegelijkertijd vragen ze zelfstandigen niet morgen meteen naar het gemeenteloket te gaan, want er is nog wat uitwerking nodig. Het idee is dat zelfstandigen binnen vier weken na aanvraag een inkomensondersteuning krijgen voor maximaal drie maanden.

Soepele voorwaarden

Deze inkomenssteun in de vorm van extra bijstand wordt tijdelijk verleend onder zeer soepele voorwaarden: er geldt geen toets op levensvatbaarheid van het bedrijf, er is geen partnerinkomenstoets, er geldt geen vermogenstoets en de steun hoeft later niet terugbetaald te worden. Het is ook mogelijk in plaats van steun bij levensonderhoud te kiezen voor een lening voor bedrijfskapitaal. In dat geval is uitstel van de aflossingsverplichting mogelijk, net als een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.