Nieuws
Publicatiedatum: 5 januari 2022 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Vakantie

Zieke werknemer krijgt 100% loon tijdens vakantie

Een werknemer die in het tweede ziektejaar op vakantie gaat, heeft recht op 100% van zijn loon, in plaats van de gebruikelijke 70% in het tweede ziektejaar. Dat heeft het Europese Hof van Justitie verklaard in een recent behandelde zaak, gepubliceerd op 9 december 2021.

Lager Loon

De werknemer werd een aantal jaren geleden deels arbeidsongeschikt en kreeg in het eerste ziektejaar 100% van het loon doorbetaald. In het tweede ziektejaar kreeg de werknemer 70% van het loon doorbetaald voor het aandeel uren waarvoor hij arbeidsongeschikt was verklaard. Voor zij werkzame uren kreeg hij 100% doorbetaald. Tijdens zijn vakantie in het tweede ziektejaar bleef deze vergoeding hetzelfde, namelijk 100% voorzijn werkzame uren en 70% voor zijn arbeidsongeschikte uren. De werknemer was het hier niet mee eens en hij stapte naar de rechter. De Nederlandse rechter oordeelde dat de vergoeding gelijk moest zijn aan het arbeidstijdvak dat vooraf aan de vakantie was vastgelegd, en het Europese Hof bevestigde dit. De werkgever mag de arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet gebruiken om een lager loon toe te passen tijdens vakantieperiodes. Dat ontmoedigt de werknemer om verlof op te nemen. Volgens het Europese Hof moet de werkgever de werknemer in staat stellen om vakantie op te nemen ten behoeve van zijn gezondheid, zonder dat hier nadelige (financiële) gevolgen aan zitten.

Ziek en op vakantie

Het is niet verboden voor een werknemer die in de ziektewet zit om op vakantie te gaan. Zodra de werknemer het verzoek voor vakantie indient, moet de werkgever binnen twee weken schriftelijk reageren. Als de werkgever instemt, worden de vakantiedagen zoals gebruikelijk van het verlofsaldo afgeboekt. Lees meer over vakantie aanvragen bij ziekte in deze FAQ.