Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 16 september 2021 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Voorbeeldbrief

Voorbeeldbrief bevestiging einde dienstbetrekking met wederzijds goedvinden

Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt, kunt u prettig afscheid nemen van de werknemer. Maar u moet het wel correct afwikkelen. Deze modelbrief maakt dat eenvoudiger.