blogs en interviews
Laatst gewijzigd op: 11 september 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Dicht de kloof tussen HR en directie met het oog op de toekomst!

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een verschil in prioriteitstelling is tussen HR en directie. Vaak berusten die verschillen uit de verwachtingen die directie en HR van elkaar hebben. Niet alleen medewerkers hebben steeds hogere verwachtingen van HR, ook de directie verwacht steeds meer van HR. Zo vindt de directie dat HR te weinig betrokken is bij de strategische doelstellingen van de organisatie. HR op zijn beurt vindt dat ze onvoldoende input krijgen van die directie om hun taken goed te kunnen vervullen. HR en het management hebben niet altijd voldoende begrip voor elkaars positie. Met het oog op ‘the new world of work’ wordt het hoog tijd om de kloof tussen HR en management te dichten. Op MainStage HR zal Koen Stam deze verschillen in prioriteitstelling niet alleen benoemen, maar zal ook oplossingen aandragen. In dit interview licht hij al een tipje van de sluier op.

Waar maakt HR zich de meeste zorgen over?

De afgelopen jaren is HR vrijwel continu voor nieuwe uitdagingen komen te staan: de uitdagingen veroorzaakt door corona, al dan niet vrijwillig verloop van personeel, de verschuiving naar hybride werken en het — naar het zich laat aanzien — laagste niveau van medewerkersbetrokkenheid in negen jaar.
Tot nu toe hebben organisaties hun HR-teams niet de gelegenheid gegeven om zich aan te passen aan de veranderende uitdagingen. Twee derde van de HR-managers is zelfs van mening dat hun organisatie moeite heeft om deze veranderingen bij te houden. Daar komt bij dat bijna 70% zich zorgen maakt over het managen en het betrekken van medewerkers die hybride of thuis werken. Het negeren van deze verwachtingen zal onvermijdelijk leiden tot grootschalig personeelsverloop.

Een aantal belangrijke zorgen van HR-managers:

  • het bieden van een vierdaagse werkweek (66%);
  • het managen en betrekken van medewerkers die thuis of op afstand werken (69%);
  • Alleen invloed hebben op de directie als er een dringend of korte termijn probleem is (65%).

Waar maakt de directie zich het meeste zorgen over?

Meer dan de helft van de organisaties maakt zich zorgen over het voorbereiden op toekomstige uitdagingen, zoals digitale bijscholing, diversiteit en inclusie, flexibel werken en duurzaamheid. Bijna 70% van de organisaties vindt dat ze efficiënter en productiever moet worden.

Je zou zeggen dat dit juist de expertise van HR is. Waar gaat het dan mis.

Waar gaat het mis tussen HR en directie?

De helft van de organisaties vindt dat HR te weinig betrokken is bij de bedrijfsstrategie. Zo vindt de directie dat HR te traag reageert op veranderende prioriteit en bij de adoptie van nieuwe processen. Ook is HR onvoldoende in staat om, de bedrijfsstrategie te koppelen aan HR-doelstellingen, niet finance-minded en klantgericht.

Toch vindt bijna twee derde dat HR enige waarde biedt als strategische partner en dat HR als een permanente strategische partner moet worden ingezet.

Is de oplossing nabij?

Ja, maar dat vergt enige inspanning van zowel directie als HR. In de eerste plaats moet HR worden uitgenodigd aan de directietafel en inzicht krijgen in de bedrijfsdoelstellingen. HR moet op zijn beurt data aanleveren die bijdragen aan de commerciële doestellingen van de organisatie, bijvoorbeeld Potentiële besparingen in wervingskosten als het personeelsverloop wordt met X% wordt teruggebracht of groei in het aantal klanten als X nieuwe account-executives worden aangenomen.

Maar dat is niet genoeg. HR kan zich alleen als strategisch partner ontwikkelen als de directie HR bevrijdt van tijdrovende taken die weinig waarde opleveren, zoals het beantwoorden van veel gestelde vragen van medewerkers. De tijd die daardoor vrijkomt kan HR zich wijden aan zaken die bijdragen aan der strategische doelstellingen van de organisatie. Denk hierbij aan strategische personeelsplanning, de mogelijkheden van AI (artificial Intelligence) voor HR te onderzoeken en de menselijke business partner naar werknemers te zijn.

Het thema van MainStage is dit jaar The new world of work. Wat is de toegevoegde waarde van HR met het oog dit thema?

De rol van HR is cruciaal rondom dit thema. HR is als geen ander de verbinder tussen de directie en de werknemer. De werkomgeving is voor zowel de werkgever als werknemer in een aantal jaar drastisch veranderd, denk maar aan remote/hybride werk en de opkomst van AI. HR is als geen andere de voorloper om de ‘belangen’ van directie en werknemers in evenwicht te brengen.

Wat wil je dat de deelnemers na het volgen van je presentatie meenemen naar de weerbarstige dag van morgen?

Zowel werkgevers als werknemers moeten zich inleven in de situatie van de ander om zodoende ook beter te begrijpen en uiteindelijk beter onderling te alignen. De uitdagende tijden van vandaag en morgen hebben vele van de werkzame bevolking nog niet eerder meegemaakt, dus de oplossing ligt daarom niet zo een, twee, drie voor het oprapen. Enkel door een constante flow van onderlinge communicatie te stimuleren kan HR voor zowel werkgever als werknemer de beste werkomstandigheden creëren waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk om niet achterover te zitten, maar het initiatief te nemen en deze dialoog aangaan.

Personio is Mainstage HR partner van HR Live 2023. Hier vind je meer informatie over HR Live.